top of page
עמק הבכא.png

בעקבות לוחמי יום כיפור בגולן

 בעקבות לוחמי יום כיפור ברמת הגולן

נעבור באתרי הקרבות העיקריים במלחמה תל סאקי, ציר הנפט חושניה, קצביה, נפח, שיפון, ועמק הבכה. נסקור החלטות מדיניות, אסטרטגיה, טקטיקה ובעיקר את הסיפור של החיילים - הגיבורים שבגופם עצרו את הסורים לאורך כל החזית מהדרום ועד הצפון. הסדירים של חטיבות  188 ו - 7 והמילואים של חטיבות 179 ו 679

לטיול זה נשתדל להביא אחד מהלוחמים או המפקדדים בקרב עמק הבכא.

על הטיול בהרחבה:

הטיול מספר את סיפורים של הלוחמים שעצרו בגופם את הסורים בימים הראשונים של מלחמת יום כיפור לאורך כל חזית רמת הגולן. הדגש בסיור יהיה סיפורים של הלוחמים, בסדיר והמילואימניקים. בכל אתר ביחד עם תמונת הקרב נספר מה ראו, וכיצד הרגישו הלוחמים. בסופו של יום נצא גם עם הבנת התמונה הכללית של קרבות הבלימה בחזית רמת הגולן. ובעיקר עם הבנה כיצד גבורתם של הלוחמים לא אפשרה לסורים להגיע לכנרת.  

בתחילת הסיור נעלה במעלה גמלא ונראה את קו העצירה של הסורים בדרום רמת הגולן. האזור בו המילואימניקים של חט' 179 פגשו בהפתעה את הצבא הסורי לאחר הגיוס החפוז והצטיידות המורכבת.

נמשיך לתל סאקי. כאן נספר את סיפורם המופלא ורעות של לוחמים שנפגשו לראשונה במהלך הקרבות. לוחמי התל שרדו בבונקר קטן (אותו נראה במהלך הביקור) בזמן שהתל נכבש ע"י הסורים עד חילוצם ביום שני. גם נתאר את קרבות הגבורה של מוצב 116 הסמוך שהיה מוקף כולו והצליח להחזיק מעמד.

משם נמשיך לתחילת ציר הנפט והג'וחדר ונמשיך ליד תל פארס ונספר כיצד עמדה חטיבה 188 ובעיקר גדוד 53 7 שנפגעה בעודה נלחמת בגבורה על הגבול באזור הזה ואת נפילתם של מח"ט וסמח"ט חטיבה עד שירדה מהסד"כ הצהלי (בסוף חזרה כעוף החול). נזכיר גם את סיפורו של כוח צביקה) את הסיוע של גדוד 82 של חטיבה 7.

בדרכנו לצומת קצביה נעבור בחושניה מיקום המפקדה הקדמית ביותר של הצבא הסורי בזמן המלחמה. נעצור באנדרטת חטיבה 7. כאן ניראה את הטנקים שלחמו במלחמה ונסיים את סיפור הבלימה של המילואימניקים של חטיבה 179. 

ניסע ליד קצרין לנפח ונעצור לצהרים (פיקניק) באנדרטת חטיבה 679.

משם נעלה לתל שיפון, לתצפית מרשימה על אזור הקרבות של מרכז רמת הגולן ונפח. נספר כיצד המילואימניקים של חטיבה 679 הצליחו להגיע לאזור נפח בשלבים החל מהלילה הראשון של המלחמה. ביומיים הבאים הגנו הלוחמים על מחנה הפיקוד של חזית רמת הגולן והצילו אותו מנפילה לידי הסורים. וכיצד ביחד עם חט' 179 וחט' 9 כבשו מחדש את נפח ודחקו את הסורים מעבר לקו הסגול.  

 נמשיך לאנדרטת גדוד 77 של קהלני ונסרוק את קרבות עמק הבכא, תוך דגש על הקרב ביום הרביעי של המלחמה.

יום זה , ה- 9.10.1973, היה הדרמטי והמכריע ביותר בתולדות המלחמה. תשושים ודלים בתחמושת, ניצבו שרידי הכוחות המשוריינים מול גל אדיר של טנקי אויב שהתנחשל מולם, מאיים לכתוש את כל הניצב בדרכו.

את אשר אירע ביום הקרב הנורא ההוא, את מעשי הגבורה הבלתי אפשריים והבלתי נתפסים נלמד מפי אחד הלוחמים.

בסיום נתצפת על אזור ההבקעה לסוריה.

bottom of page