top of page
פעמון.png

עתיקות בית גוברין

באדיבות זאב שטיין - פיקיוויקי

                          סיור באתרי מרשה ובית גוברין

על הטיול בהרחבה:

מבוכים תת-קרקעיים, מערות מסתוריות, בתי בד, חדר אמבט, מערות קבורה מפוארות ובורות מים, אמפיתאטרון רומי ששרד בצורה נפלאה וכנסייה צלבנית מבוצרת מחכים לנו בגן הלאומי מרשה-בית גוברין.
את הטיול נפתח במערות הפעמון הענקיות, מחצבות עתיקות שהפכן לסדרת חללים מרשימים, שהאקוסטיקה שלהם נפלאה לשירת המקהלה.

מכאן נעלה אל תל מרשה, עיר חשובה מהתקופה הכנענית, תקופת המקרא וימי החשמונאים, שנהרסה בשנת 46 לפנה"ס. אנשי העיר חצבו את אבני הבנייה מהקירטון הרך המרכיב את גבעות השפלה הגבוהה. כך נוצרו מערות רבות ששימשו לצרכים מגוונים: בורות מים, בתי בד, מחסנים – ולעיתים אף למגורים. נבקר במדגם מייצג מבין המערות הללו: חדרי מגורים תת-קרקעיים במוליכים לבורות מים. נמשיך למערכת של בתי בד שנחצבו בסלע הרך ושוחזרו. נציץ אל מערת האמבט, הקטנה ובה תמצאו אמבט הלניסטי ששימש לרחצה ואולי לרחצה פולחנית. נרד אל אחת מן המערות הגדולות ביותר בתל, מערת הקולומבריום (שפרושו שובך יונים), שבתוכה כוכים ששמשו, אולי, לגידול יונים.  מבין מאות מערות קולומבריום שהתגלו בישראל, זו הגדולה מכולן. במערה חדרים מלבניים ומוארכים חצובים בקפידה ובהם התקנו למעלה מ-2000 כוכים, שלדעת החופרים נועדו לגידול יונים. סמוך אליה נמצאת מערת קולומבריום קטנה יותר. במערה זאת נהגו לנוח חיילי צבא הגנרל אַנְדֵרְס הפולני, שהתאמנו באזור בשנת 1943. חיילים אלה כתבו על קירות המערה ומשום כך היא זכתה לשם "המערה הפולנית".

נשוב לכלי הרכב שלנו, שיקפיץ אותנו לצידו השני של התל. כאן מצויות שתי מערות קבורה שעל קירותיהן עיטורים נהדרים, ציורי קיר המתארים דמויות דמיוניות ומיתולוגיות מעניינות במיוחד. הן מוכרות בשם "מערות הצידונים", על סמך כתובת במערה הגדולה המספרת שבתוכה טמון "ראש מושבת הצידונים אשר במריסה (מרשה)".

לאחר ביקור מרהיב זה נערוך הפסקה למנוחה ואורחת צהרים. נדלג אל שרידי היישוב בית גוברין ("בית הגברים") שהיה לעיר משגשגת לאחר חורבנה של מרשה. נתרכז כאן בשני אתרים מרשימים: אמפיתאטרון (לא לבלב עם תיאטרון!) רומי, מן הבודדים שהתגלו בארץ. מבנה סגלגל זה שימש למלחמות בני אדם בחיות טרף ולקרבות גלדיאטורים. לאמפיתאטרון צמוד מבנה צלבני מרשים, שנבנה על שרידים קדומים ובהם בית מרחץ. בתקופה הצלבנית היה כאן ביצור ששמר על הדרך החשובה מאשקלון לחברון ולירושלים. בחלקו הדרומי בנו אבירי המסדר ההוספיטאלרי כנסיה נאה.

כאן נסיים את הטיול המגוון על אתריו המרשימים.

פעמון.png
bottom of page