top of page
תמונה ליד אוטובוס.jpg

טיול מזמר לכנרת בעקבות נשים

הכותרת: טיול לכנרת בעקבות נשים.

נצא ב 08:00 מת"א.

 ארוחת בוקר עצמית נאכל בצומת אלונים.

 נבקר במצפה ביתניה על הדרך לכנרת- נשמע ונשיר על תנועת השומר הצעיר שהוקמה במקום זה.

נבקר בחצר כנרת- מרכז מבקרים המתאר את סיפור חייה של רחל המשוררת בעמק הירדן וגם שם נשיר

נבקר בבית העלמין כנרת- נשיר משיריהן של נעמי שמר והמשוררת רחל- נסתובב בין הקברים ההיסטוריים של ראשוני העמק.

ארוחת צהריים עצמית נאכל במרכז המסחרי בצמח {בסביבות השעה 14:30}

 נסיים הטיול במרכז המבקרים "חצר כנרת"- נשמע על  גידול התמרים בעמק הירדן בסרטון ,ניתן לקנות במקום ממוצרי התמר.

חזרה משוערת לת"א 19:00.

תמונה ליד אוטובוס.jpg
bottom of page