top of page
בדואים.jpeg

הבדואים בדרום

באדיבות זאב שטיין - פיקיוויקי

המורשת הבדואית-סיור באזורי המחייה ומוזיאון

נצא לחקור את המורשת הבדואית באיזור הדרום כאשר נדבר על הפזורה, והמורשת היהודית ונכיר מקרוב את הקשר ההיסטורי והדו קיום. 

נתארח בשולי הכפר תרעיבן באתר תיירותי מעניין  מתחם בראשית  ונשמע על ספל קפה ותה, אודות החקלאות, הגמלים והחיים במדבר ומה מייצרים מחלב הנאקות, והאם תכשירי היופי מחלב זה גורמים לנו להראות טוב יותר.

נדרים לכיוון דרום הר חברון ונראה בדרך אתרים כמו הר יתיר עליו נדבר וכמובן נתאר את מדינת הבידויים.

נכיר את אזורי המערות אשר בו התיישבו הבדויים במאה ה- 19 ומהיכן הגיעו, ההיסטוריה הבידואית ואזורי מוצאם.

 נספר על הבדואים באזור זה ועל יחסי היהודים ערבים באזור, נבקר בכפר בשם דריג'את שם נתארח במערה אופיינית לאזור ונטעם קפה תה ופיתה בידואית שנאפתה  בסאג' יארח אותנו במערה ג'אבר אשר יספר ממקור ראשון על הבדויים יושבי מערות הר חברון,ובכלל תהיה לנו שיחה על המורשת הבידויית.

נמשיך להפסקת צהריים בדרך באחד המתחמים(ע"ח הנוסע).

אחר הצהריים נמשיך למוזיאון ג'ו אלון שם נלמד על ההיסטוריה ואורחות החיים במוזיאון המרכזי בארץ העוסק בתולדות הבדואים וע"ש הטייס ג'ו אלון.

בסיום הטיול נעבור דרך האנדרטה לחללים המצריים באשדוד  ונבין מדוע קיימת אנדרטה זו .

בדואים.jpeg
bottom of page