top of page
סליחות רונן חסון.jpg

תמונה באדיבות רונן חסון

סיור סליחות בבני ברק

תפוח בדבש – סיור ערב ראש השנה בבני ברק

 קדחת ההכנות לחג כבר אוחזת בתושבי העיר בני ברק.

החזנים מחדדים גרונם, והחנויות מלאות אדם.

זו הזמנה לסיור מרתק בעיר, קודם ראש השנה.

 

כבת למייסדי העיר,  אספר לכם בקצרה על תולדות המקום, בין השבילים שאבי התווה.

נבקר באתריה המפורסמים של העיר כישיבת פוניבז',

ובית הכנסת הידוע בעולם היהודי – איצקוביץ.

נעסוק באורח החיים המייחד את המגזרים בעיר

נפגוש בדמות מפתח בחברה החרדית, שדכנית,

שתספר על דרכם לחופה של בחור ישיבה ובת סמינר

(איסור נגיעה...דייט...בדיקות רפואיות טרום שידוך ועוד)

ונשמע על הכנות המשפחה לראש השנה.

 

נגיע אל מקורות המים בעיר, שכה משמעותיים בתקופת הסליחות, נמתיק את החיך, בסימני החג המרמזים לטובה ולברכה

וחשוב!   חשוב!   חשוב!   חשוב!

נכיר סגולה לפרנסה טובה לשנה החדשה!!!

סליחות רונן חסון.jpg

התמונה באדיבות רונן חסון

bottom of page